cuadro pintura haiti

Respektab Lòj Etoile Du Berger

20 jiyè 2017, Respektab Lòj Etoile Du Berger te fete premye anivèvè li. Lòj sa ki reyini selman Mason Ayisyen te pran nesans gras a Mason Ayisyen (1) ki te vini Chili pou te vin cheche yon pi bon demen pou yo ak pou fanmiy yo.

Yo te fe kontak avek Grand Lòj Nasyonal Chili ki te rekonet yo avek idantifikasyon masonik yo. An Oktòb 2016, kote te genyen rankont mondyal SLOGLIA yo te gen chans pale avek Gran Mèt Grand Lòj Ayiti a ki li menm tou te prezan nan evènman mondyal sa e ki se manm SLOGLIA menm jan avek nou.

foto soglia haiti

Mason Ayisyen yo gen yon relasyon masonik ki diferan pa rapò avek kilti pa nou an, yo trè devwe, yo viv de fon chak fraz nan ritièl yo, yo toujou an jwa, byenveyan, e yo anrichi seremoni yo avek ampil bel chanson, e pirifikasyon.

logoetoile

Yo trè fiè de tradisyon peyi kote yo soti an, e yo itilize yon seri de kòd ki diferan nan chak grad yo ki vin rann yo inik e enteresan. Respektab Lòj Etoile du Berger, pratike Rit ekosè ansyen e aksepte an akò avek prensip yo.

Grand Lòj Nasyonal Chili an akò avek konstitisyon an aksepte yo itilize lang natif yo kise kreyòl nan Teni yo e ki respekte tout prensip yo.

1.- JEUDI JEFF, ANGRAND RICARD-SON, STEV, , NAPOLEON KETTELIN, JOSNA DIEURICHARD